Media Service bv, hierna La Belle Cerise, verbindt zich ertoe de privacy van alle gebruikers van haar webwinkel te respecteren en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die verschaft wordt, vertrouwelijk en correct wordt behandeld. La Belle Cerise handelt in dit kader conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Deze verordening trad in werking op 25 mei 2018.

In onderstaande tekst wordt toegelicht hoe La Belle Cerise jouw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt om jouw winkelervaring zo aangenaam mogelijk te maken.

Wie zijn we?

La Belle Cerise is de verwerkingsverantwoordelijke.

Media Service bv
Stationsstraat 19 
8900 Ieper 
België 

BE 0438.614.796 - RPR Gent, afdeling Ieper.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Voorbeelden zijn jouw naam, adres, telefoonnummer en je e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres, het persoonlijk klantennummer dat je werd toegekend en je bestelgeschiedenis zijn persoonsgegevens.

Van wie krijgen wij deze gegevens en hoe verwerken wij deze?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van individuen of instanties die direct of indirect contact (hebben) gehad met La Belle Cerise, in hoofdzaak (zakelijke) klanten. Wij krijgen deze gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer je contact opneemt met ons, bijvoorbeeld via het contactformulier. In bepaalde gevallen kunnen wij jouw gegevens verkrijgen van andere partijen, maar alleen wanneer jij die partijen de expliciete toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Wanneer je online een bestelling plaatst bij La Belle Cerise, hebben wij bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen factureren, bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over de status van je bestelling. Ook voor eventuele retouren, reparaties of omruilingen zijn deze gegevens vereist.

Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, bezorg- en facturatieadres(sen) en je (mobiel) telefoonnummer. Indien je een zakelijke klant bent verzamelen wij bijkomend ook de ondernemingsnaam en desgevallend ook het btw-nummer van de onderneming die de aankoop verricht. 

Voorgaande gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten. Op grond van Belgische (fiscale) wetgeving moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.

Alle online betalingen m.u.v. bankoverschrijvingen (verloopt via het eigen beveiligingssysteem van de bank waar de betalingsopdracht wordt verstuurd) verloopt via de collecterende payment service provider MultiSafepay B.V. Als geregistreerde payment service provider in Nederland staat zij onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Alle betalingen worden verwerkt door de juridische entiteit Stichting Derdengelden namens MultiSafepay Internet Payments - KvK: 34156361 BTW: NL810178473B01. La Belle Cerise bewaart bijgevolg nooit enige vorm van betaalgegevens van haar klanten.

Gegevens in jouw account

In jouw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: je naam, leverings- en facturatieadressen, telefoonnummer(s), e-mailadres, geboortedatum (indien opgegeven), bedrijfsnaam (indien van toepassing), btw-nummer (indien van toepassing). Daarnaast wordt ook jouw bestelgeschiedenis bewaard evenals je persoonlijke verlanglijst.

Via het beheerscherm van je account kan je een officieel verzoek indienen om de persoonlijke gegevens die tot dan door ons verzameld zijn, op te vragen. Daarnaast heb je ook het recht om een verzoek in te dienen tot verwijdering van uw gegevens uit onze databank. Dit kan eveneens via het beheerscherm van jouw account van zodra je ingelogd bent. Voor meer informatie hieromtrent kan u steeds onze klantendienst contacteren.

Gegevens over jouw contact met ons

Je kan 24/7 contact met ons opnemen via diverse communicatiekanalen zijnde: via het voorziene contactformulier op de website, via e-mail, per telefoon of via een berichtje op social media zoals Facebook en Instagram.

Gegevens die ons bereiken via e-mail worden gedurende een periode van 7 jaar bewaard. Uit deze communicatie kunnen aantekeningen over het afhandelen van jouw bestelling(en) volgen die bewaard worden zolang j actief bent bij ons als klant.

Wanneer je ons een privébericht stuurt via Facebook of Instagram, worden deze berichten maximaal 6 maanden door ons bewaard, of korter wanneer jij het bericht zelf eerder hebt verwijderd.

Gegevens voor een aangename en relevante winkelervaring

Om ervoor te zorgen dat je bij ons zo optimaal online kunt winkelen, verzamelen we bij een bezoek aan onze website jouw IP-adres, informatie over je internetbrowser, eventuele taalinstellingen en informatie over de instellingen van het besturingssysteem van de computer of het mobiele toestel. 

Voorgaande gegevensverzameling heeft enkel tot doel om jou een zo relevant mogelijke winkelervaring aan te bieden zoals het tonen van de website in jouw landstaal of het aanpassen van de website in het juiste weergaveformaat (desktop of mobiel).

Daarnaast verbeteren we de winkelervaring ook op basis van algemene informatie en verkoopstatistieken. Wanneer je op La Belle Cerise een artikel bekijkt, zie je ook andere artikelen die we aanbevelen. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op het artikel of de categorie waar je op dat moment naar kijkt. Op basis van statistieken weten we dat klanten die dat artikel kochten, ook geïnteresseerd waren in de andere artikelen. Deze aanbevelingen zijn niet persoonlijk, iedereen die dat artikel bekijkt ziet dezelfde aanbevelingen. Deze verzamelde gegevens en statistieken worden dus op geen enkele manier gepersonaliseerd.

Gegevens met betrekking tot sociale media

Elke productpagina voorzien in een reeks deelknoppen die je toelaten om een welbepaald product te delen op bepaalde sociale netwerken zoals Facebook en Pinterest. La Belle Cerise krijgt geen toegang tot jouw social media account. De eventuele verwerking van deze gegevens behoren toe aan desbetreffend sociaal netwerk. Lees hun privacybeleid om na te gaan hoe jouw gegevens worden gebruikt en hoe je je persoonlijke instellingen kunt aanpassen.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Logistieke partners

Om de correcte levering van jouw bestelling te kunnen garanderen ontvangen onze logistieke partners, Bpost, DPD en ondernemingen die werken in opdracht van deze genoemde logistieke partners, jouw naam, bezorgadres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie wordt enkel gebruikt om jouw pakketje op het door jou gekozen adres af te leveren, beschikbaar te stellen in een gekozen afhaalpunt of aan te bieden via een parcel locker. Contactgegevens zoals je e-mailadres en telefoonnummer zullen door de logistieke partners enkel aangewend worden in geval van specifieke problemen bij het afleveren van het pakketje of het verschuldigd zijn van extra rechten zoals importheffingen.

Nieuwsbrieven La Belle Cerise

Wanneer je je inschrijft op de La Belle Cerise Nieuwsbrief, word je e-mailadres veilig opgeslagen in ons mailingsysteem dat beheerd wordt door een externe, derde partij (Mailchimp). Voor de beveiliging van jouw data heeft La Belle Cerise een verwerkersovereenkomst gesloten met Mailchimp waardoor de veiligheid van je data contractueel verzekerd wordt op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde modelclausules. 

Wij sturen jou deze nieuwsbrieven enkel en alleen via Mailchimp als je hier expliciet de toestemming hebt voor gegeven. N.a.v. de inwerkingtreding van de AVG-verordening, werden klanten die reeds opgenomen waren in het mailbestand, op 24 mei 2018 gevraagd om hun inschrijving na te kijken en zo nodig aan te passen indien zij geen verdere nieuwsbrieven wensen te ontvangen in de toekomst. Je kan deze toestemming op elk moment opnieuw intrekken.

Wij houden bij welke mails we jou sturen, meten of je deze mails opent en analyseren je interactie. Op die manier zijn we zeker dat we jou relevante informatie sturen. In sommige gevallen meten we ook acties die voortkomen uit onze nieuwsbrieven, zoals het aankopen van bepaalde producten. 

Waar slaan wij jouw gegevens op?

Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar zijn vestiging heeft. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

La Belle Cerise neemt voldoende maatregelen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens voldoende beschermd worden. Zowel op organisatorisch vlak als technisch. Zo zijn jouw persoonsgegevens intern enkel toegankelijk door personen die hiervoor de toestemming hebben voor verkregen.

Welke rechten heb je?

Als gebruiker van onze website heb je een aantal rechten die betrekking hebben op jouw persoonsgegevens. Als je een van die rechten wil inroepen, dan kan je jezelf best rechtstreeks richten tot La Belle Cerise door ons te contacteren via een van de beschikbare kanalen (e-mail, telefoon,...) of je voorkeuren aan te passen via accountbeheer op de website. Er wordt steeds spoedig gevolg gegeven aan vragen of verzoeken en dit uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst.

Volgende rechten kunnen we onderscheiden:

  • Recht op inzage en rechtzetting/rectificatie: je beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van jou verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan je laten wijzigen of verwijderen.
  • Recht om te worden vergeten (wissingsrecht): een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databank tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter uitvoering van een contract of het naleven van een wettelijke verplichting.
  • Recht om klacht in te dienen: indien je van mening bent dat we jouw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie (Gegevensbeschermingsautoriteit).
  • Recht om toestemming in te trekken: elke gebruiker of bezoeker waarvan persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om op elk moment zijn toestemming in te trekken wanner hij of zij in het verleden zijn of haar toestemming heeft gegeven om deze persoonsgegevens te verwerken.
  • Recht op bezwaar: je hebt steeds het recht bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens als dit gebeurt zonder je toestemming en de verwerking niet op een andere basis moet gebeuren zoals de uitvoering van een contract of naleving van wettelijke basis.
  • Recht op beperking van verwerking: je beschikt over het recht om verwerking van jouw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Je hebt onder bepaalde voorwaarden het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen van ons en die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Je kan op elk moment jouw persoonsgegevens en mailingvoorkeuren controleren en wijzigen via het beheer van jouw account op de website.

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die op je computer worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Cookies bestaan uit twee bestanddelen: de naam en de inhoud. Ze worden in een specifieke map op je harde schijf opgeslagen en voorzien van een unieke ID en looptijd. Als je naar een bepaalde website terugkeert, dan kan die pagina door middel van het cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen. Sommige cookies worden van zichzelf verwijderd wanneer je de website verlaat; andere blijven op je computer staan zolang je ze niet zelf wist.

Cookies zijn geen actieve, uitvoerende software en dus niet schadelijk voor je computer. Ze zijn ook niet altijd van commerciële aard. Cookies worden gebruikt om het bezoekersgemak te verhogen: door bezoekers met een cookie te identificeren hoeft die niet iedere keer dezelfde gegevens in te voeren, bijvoorbeeld inloggegevens of scherminstellingen. Daarnaast worden cookies gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen. Welke en hoeveel pagina’s worden bezocht, via welke route en hoe lang blijft de bezoeker op de website hangen? Op basis van deze resultaten kan de website aangepast worden en kan er ingespeeld worden op de interesses en noden van bezoekers van de site. Dit kan door bijvoorbeeld gepersonaliseerde informatie aan bezoekers te tonen.

Welke soorten cookies bestaan er?

Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen twee grote groepen cookies:

  • First party cookies: dit zijn directe cookies. Ze worden door een website gecreëerd om de webpagina beter te laten functioneren. Ze regelen het technische gedeelte van een site, zoals taalkeuze of het onthouden van de producten uit het winkelmandje in een webshop. De bezochte website creëert en plaatst first party cookies.
  • Third party cookies: deze indirecte cookies worden door een andere (derde) partij dan de bezochte website gecreëerd en op je computer geplaatst. Ze houden de gedragingen van een surfer bij. Voorbeelden hiervan zijn sociale media zoals Facebook of Twitter, maar ook Google Analytics. Dit is het meest gebruikte systeem om websitebezoeken te meten. Het is vooral voor deze cookies dat website-eigenaars, sinds de gewijzigde wetgeving van 2012, uitdrukkelijk toestemming aan surfers moeten vragen.

De wetgeving van 2012 maakt geen onderscheid tussen first party cookies en third party cookies. Het criterium daar is toestemming. Cookies die nodig zijn voor het correct functioneren van de site vereisen geen toestemming. Voor alle andere cookies is dat wel het geval.

Welke cookies gebruikt La Belle Cerise?

La Belle Cerise maakt gebruik van zowel First party cookies als Third party cookies. Je wordt daarvan op de hoogte gebracht via een informatiebanner op de website, wanneer je onze website voor het eerst bezoekt of na een lange tijd weer bezoekt.

De website van La Belle Cerise gebruikt vooral first party cookies. Die cookies zijn er om je gebruikservaring op de site te helpen verbeteren. We doen dit door bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registeren, zoals de taalkeuze, de bezochte pagina’s en de duur van de bezoeken. Om volledig gebruik te maken van onze websites, dient je computer, tablet of mobiele telefoon cookies te accepteren.

Daarnaast gebruikt La Belle Cerise ook third party cookies: cookies van Google Analytics

Google Analytics is een gratis dienst van Google waarmee statistieken van websites worden verzameld en gedetailleerd weergegeven. De beheerder van de website krijgt zo een duidelijk beeld van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Delen van een website of volledige websites kunnen zo in functie van het gedrag en de interesses van de bezoekers aangepast worden. Het is ook om die reden dat La Belle Cerise de statistieken van Google Analytics gebruikt.

Hoe beheer ik mijn cookies?

Je doet dit door je browserinstellingen aan te passen. Je kan ervoor kiezen om alle cookies te blokkeren of om alleen cookies van bepaalde websites te aanvaarden. Kan het blokkeren gevolgen hebben voor je gebruiksgemak op de online shop van La Belle Cerise  Ja en neen. Ook als je alle, of enkele specifieke, cookies wenst te deactiveren, kan je naar onze website surfen. Maar, naar bepaalde, persoonlijk afgestemde kenmerken van onze website kan je wel alleen surfen door cookies te aanvaarden. Wanneer je alle cookies wenst te vermijden, bestaat het risico dat je geen online bestellingen kan plaatsen. Je surfervaring zal over het algemeen minder vlot verlopen wanneer je alle cookies weigert. Bepaalde delen van de website zullen dan niet functioneren. Het is met andere woorden geen goed idee om cookies volledig te blokkeren.

Nieuw account aanmaken

Heeft u al reeds een account?
Log in Of Reset paswoord